Главная

Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

ГДЗ учебник по алгебре 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

авторы: , , , .
издательство: "Мнемозина" 2013 г

Раздел:

Номер №1.32.

Сравните значения выражений
x 2 2 x y + y 2
и
( x y ) 2
, если:
а) x = 8, y = 3;
б) x = 7,6, y = −1,4;
в) x = −10, y = −2,6;
г) x = −1,5, y = 3.

Решение а

x 2 2 x y + y 2 = ( x y ) 2

8 2 2 8 3 + 3 2 = ( 8 3 ) 2

64 48 + 9 = 5 2

25 = 25

Решение б

x 2 2 x y + y 2 = ( x y ) 2

7 , 6 2 2 7 , 6 ( 1 , 4 ) + ( 1 , 4 ) 2 = ( 7 , 6 + 1 , 4 ) 2

57 , 76 + 21 , 28 + 1 , 96 = 9 2

81 = 81

Решение в

x 2 2 x y + y 2 = ( x y ) 2

( 10 ) 2 2 ( 10 ) ( 2 , 6 ) + ( 2 , 6 ) 2 = ( 10 + 2 , 6 ) 2

100 52 + 6 , 76 = ( 7 , 4 ) 2

54,76 = 54,76

Решение г

x 2 2 x y + y 2 = ( x y ) 2

( 1 , 5 ) 2 2 ( 1 , 5 ) 3 + 3 2 = ( 1 , 5 3 ) 2

2 , 25 + 9 + 9 = ( 4 , 5 ) 2

20,25 = 20,25