ГДЗ Алгебра 7 класс Макарычев, Миндюк, Нешков, Суворова

ГДЗ Алгебра 7 класс Макарычев, Миндюк, Нешков, Суворова

авторы: , , , .
издательство: "Просвещение" 2013 г.

Раздел:

ГДЗ учебник по алгебрее 7 класс Макарычев. 27. Умножение одночлена на многочлен. Номер №621

Представьте в виде многочлена:
а) 6x(x − 3) − x(2 − x);
б)

a 2 ( 3 a 5 ) + 4 a ( a 2 a )
;
в)
a x ( 2 x 3 a ) x ( a x + 5 a 2 )
;
г)
4 m 2 ( n 2 m 2 ) + 3 n 2 ( m 2 n 2 )
.

reshalka.com

ГДЗ учебник по алгебрее 7 класс Макарычев. 27. Умножение одночлена на многочлен. Номер №621

Решение а

6 x ( x 3 ) x ( 2 x ) = 6 x 2 18 x 2 x + x 2 = 7 x 2 20 x

Решение б

a 2 ( 3 a 5 ) + 4 a ( a 2 a ) = 3 a 3 + 5 a 2 + 4 a 3 4 a 2 = a 3 + a 2

Решение в

a x ( 2 x 3 a ) x ( a x + 5 a 2 ) = 2 x 2 a 3 a 2 x a x 2 5 a 2 x = a x 2 8 a 2 x

Решение г

4 m 2 ( n 2 m 2 ) + 3 n 2 ( m 2 n 2 ) = 4 m 2 n 2 + 4 m 4 + 3 m 2 n 2 3 n 4 = 4 m 4 m 2 n 2 3 n 4