ГДЗ Алгебра 7 класс Мордкович, Александрова, Мишустина, Тульчинская

ГДЗ Алгебра 7 класс Мордкович, Александрова, Мишустина, Тульчинская

авторы: , , , .
издательство: "Мнемозина" 2013 г

Раздел:

ГДЗ учебник по алгебре 7 класс Мордкович. §27. Умножение многочлена на многочлен. Номер №27.20.

Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида:
а)
( a 2 + a 1 ) ( a 2 a + 1 )
;
б)
( m 2 + 2 m 1 ) ( m 2 2 m + 1 )
;
в)
( 2 x 2 + 3 x + 2 ) ( 2 x 2 + 3 x 2 )
;
г)
( b 3 + 5 b + 3 ) ( b 3 5 b + 3 )
.

Решение а

( a 2 + a 1 ) ( a 2 a + 1 ) = a 4 a 3 + a 2 + a 3 a 2 + a a 2 + a 1 = a 4 a 2 + 2 a 1

Решение б

( m 2 + 2 m 1 ) ( m 2 2 m + 1 ) = m 4 2 m 3 + m 2 + 2 m 3 4 m 2 + 2 m m 2 + 2 m 1 = m 4 4 m 2 + 4 m 1

Решение в

( 2 x 2 + 3 x + 2 ) ( 2 x 2 + 3 x 2 ) = 4 x 4 + 6 x 3 4 x 2 6 x 3 + 9 x 2 6 x 4 x 2 + 6 x 4 = 4 x 4 + x 2 4

Решение г

( b 3 + 5 b + 3 ) ( b 3 5 b + 3 ) = b 6 5 b 4 + 3 b 3 5 b 4 25 b 2 + 15 b 3 b 3 15 b + 9 = b 6 10 b 4 25 b 2 + 9Instagram line