ГДЗ Алгебра 7 класс Мерзляк, Полонский, Якир

ГДЗ Алгебра 7 класс Мерзляк, Полонский, Якир

авторы: , , .
издательство: Вентана-Граф, 2018 г.

Алгебре 7 класс Мерзляк. Номер №713

Разложите на множители:
1)

4 a 3 4 b 3
;
2)
2 m 3 16
;
3)
7 + 7 b 3
;
4)
x 4 + 27 x
;
5)
2 a 4 250 a
;
6)
9 a 5 9 a 2
.

reshalka.com

Алгебре 7 класс Мерзляк. Номер №713

Решение 1

4 a 3 4 b 3 = 4 ( a 3 b 3 ) = 4 ( a b ) ( a 2 + a b + b 2 )

Решение 2

2 m 3 16 = 2 ( m 3 8 ) = 2 ( m 2 ) ( m 2 + 2 m + 4 )

Решение 3

7 + 7 b 3 = 7 ( 1 + b 3 ) = 7 ( 1 + b ) ( 1 2 b + b 2 )

Решение 4

x 4 + 27 x = x ( x 3 27 ) = x ( x 3 ) ( x 2 + 3 x + 9 )

Решение 5

2 a 4 250 a = 2 a ( a 3 125 ) = 2 a ( a 5 ) ( a 2 + 5 a + 25 )

Решение 6

9 a 5 9 a 2 = 9 a 2 ( a 3 1 ) = 9 a 2 ( a 1 ) ( a 2 + 2 a + 1 )