ГДЗ Алгебра 7 класс Дорофеев, Суворова, Бунимович

ГДЗ Алгебра 7 класс Дорофеев, Суворова, Бунимович

авторы: , , .
издательство: "Просвещение"

Раздел:

ГДЗ учебник по алгебре 7 класс Дорофеев. 7.5 Формулы квадрата суммы и квадрата разности. Номер №732

Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена:
а)
a 2 + 2 a + 1
;
б)
x 2 2 x + 1
;
в)
y 2 + 10 y + 25
;
г)
4 20 c + 25 c 2
;
д)
a 2 6 a b + 9 b 2
;
е)
4 x 2 + 4 x y + y 2
;
ж)
81 z 2 18 a z + a 2
;
з)
9 n 2 + 12 m n + 4 m 2
;
и)
a 2 b 2 + 2 a b + 1
;
к)
x 4 2 x 2 + 1
;
л)
y 6 + 2 y 2 + 1
;
м)
a 4 2 a 2 b + b 2
.

Решение а

a 2 + 2 a + 1 = ( a + 1 ) 2

Решение б

x 2 2 x + 1 = ( x 1 ) 2

Решение в

y 2 + 10 y + 25 = y 2 + 2 y 5 + 5 2 = ( y + 5 ) 2

Решение г

4 20 c + 25 c 2 = 2 2 2 2 5 c + ( 5 c ) 2 = ( 2 5 c ) 2

Решение д

a 2 6 a b + 9 b 2 = a 2 2 a 3 b + ( 3 b ) 2 = ( a 3 b ) 2

Решение е

4 x 2 + 4 x y + y 2 = ( 2 x ) 2 + 2 2 x y + y 2 = ( 2 x + y ) 2

Решение ж

81 z 2 18 a z + a 2 = ( 9 z ) 2 2 9 z a + a 2 = ( 9 z a ) 2

Решение з

9 n 2 + 12 m n + 4 m 2 = ( 3 n ) 2 + 2 3 n 2 m + ( 2 m ) 2 = ( 3 n + 2 m ) 2

Решение и

a 2 b 2 + 2 a b + 1 = ( a b ) 2 + 2 a b 1 + 1 2 = ( a b + 1 ) 2

Решение к

x 4 2 x 2 + 1 = ( x 2 ) 2 2 x 2 1 + 1 2 = ( x 2 1 ) 2

Решение л

y 6 + 2 y 2 + 1 = ( y 3 ) 2 + 2 y 3 1 + 1 2 = ( y 3 + 1 ) 2

Решение м

a 4 2 a 2 b + b 2 = ( a 2 ) 2 2 a 2 b + b 2 = ( a 2 b ) 2Instagram line