Главная

Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

ГДЗ учебник по алгебре 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

авторы: , , , .
издательство: "Мнемозина" 2013 г

Раздел:

Номер №15.25.

Запишите произведение в виде степени, назовите основание и показатель каждой степени:
а)
( x y ) ( x y ) . . . ( x y ) n м н о ж и т е л е й ;

б)
( c d ) ( c d ) . . . ( c d ) m м н о ж и т е л е й ;

в)
( m n ) ( m n ) . . . ( m n ) k м н о ж и т е л е й ;

г)
( t + u ) ( t + u ) . . . ( t + u ) n м н о ж и т е л е й .

Решение а

( x y ) ( x y ) . . . ( x y ) n м н о ж и т е л е й = ( x y ) n

Решение б

( c d ) ( c d ) . . . ( c d ) m м н о ж и т е л е й = ( c d ) m

Решение в

( m n ) ( m n ) . . . ( m n ) k м н о ж и т е л е й = ( m n ) k

Решение г

( t + u ) ( t + u ) . . . ( t + u ) n м н о ж и т е л е й = ( t + u ) n


Instagram line