Главная

Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

ГДЗ учебник по алгебре 7 класс А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

авторы: , , , .
издательство: "Мнемозина" 2013 г

Раздел:

Номер №29.4.

Выполните деление многочлена на одночлен:
а)
( 4 a b 2 + 3 a b ) : ( a b )
;
б)
( 1 , 2 c d 3 0 , 7 c d ) : ( c d )
;
в)
( 3 , 5 m 2 n 0 , 2 m n ) : ( m n )
;
г)
( 1 2 x y + 1 3 x 3 y ) : ( x y )
.

Решение а

( 4 a b 2 + 3 a b ) : ( a b ) = a b ( 4 b + 3 ) a b = 4 b + 3

Решение б

( 1 , 2 c d 3 0 , 7 c d ) : ( c d ) = c d ( 1 , 2 d 2 0 , 7 ) c d = 1 , 2 d 2 0 , 7

Решение в

( 3 , 5 m 2 n 0 , 2 m n ) : ( m n ) = m n ( 3 , 5 m 0 , 2 ) m n = 3 , 5 m 0 , 2

Решение г

( 1 2 x y + 1 3 x 3 y ) : ( x y ) = x y ( 1 2 + 1 3 x 2 ) x y = 1 2 + 1 3 x 2