ГДЗ Математика 3 класс (часть 1) Рудницкая, Юдачева

ГДЗ Математика 3 класс (часть 1) Рудницкая, Юдачева

авторы: , .
издательство: "Вентана-Граф"

Раздел:

ГДЗ учебник по математике 3 класс (часть 1) Рудницкая. Числа от 100 до 1000. Номер №3

Посчитай сотнями:

от ста до тысячи;
от тысячи до ста;
от ста до пятисот;
от трехсот до восьмисот;
от семисот до двухсот;
от шестисот до девятисот.
reshalka.com

ГДЗ учебник по математике 3 класс (часть 1) Рудницкая. Числа от 100 до 1000. Номер №3

Решение

от ста до тысячи 1 сотня, 2 сотни, 3 сотни, 4 сотни, 5 сотен, 6 сотен, 7 сотен, 8 сотен, 9 сотен, 10 сотен
от тысячи до ста 10 сотен, 9 сотен, 8 сотен, 7 сотен, 6 сотен, 5 сотен, 4 сотни, 3 сотни, 2 сотни, 1 сотня
от ста до пятисот 1 сотня, 2 сотни, 3 сотни, 4 сотни, 5 сотен
от трехсот до восьмисот 3 сотни, 4 сотни, 5 сотен, 6 сотен, 7сотен, 8 сотен
от семисот до двухсот 7 сотен, 6 сотен, 5 сотен, 4 сотни, 3 сотни, 2 сотни
от шестисот до девятисот 6 сотен, 7 сотен, 8 сотен, 9 сотен