Английский язык 3 класс Биболетова, Денисенко, Трубанева

Английский язык 3 класс Биболетова, Денисенко, Трубанева

авторы: , , .
издательство: "Дрофа"

Раздел:

Английский язык ENJOY ENGLISH Английский с удовольствием 3 класс Биболетова. Lesson 39. Номер №6

Попробуй прочитать названия месяцев по транскрипции.
[mɑ:ʧ]
['eɪprɪl]
['febrʊəri]
['ʤænjʊəri]
[ʤu:n]
[meɪ]
[nəʊ'vembə]
['ɔ:ɡəst]
[sep'tembə]
[dɪ'sembə]
[ɒk'təʊbə]
[ʤʊ'laɪ]

Решение

ОТВЕТ
[mɑ:ʧ] March
['eɪprɪl] April
['febrʊəri] February
['ʤænjʊəri] January
[ʤu:n] June
[meɪ] May
[nəʊ'vembə] November
['ɔ:ɡəst] August
[sep'tembə] September
[dɪ'sembə] December
[ɒk'təʊbə] October
[ʤʊ'laɪ] July
 
Перевод ответа
[mɑ:ʧ] Март
['eɪprɪl] Апрель
['febrʊəri] Февраль
['ʤænjʊəri] Январь
[ʤu:n] Июнь
[meɪ] Май
[nəʊ'vembə] Ноябрь
['ɔ:ɡəst] Август
[sep'tembə] Сентябрь
[dɪ'sembə] Декабрь
[ɒk'təʊbə] Октябрь
[ʤʊ'laɪ] Июль
Instagram line